การตรวจสอบสถานะเว็บเซิร์ฟเวอร์

ระบบตรวจสอบสถานะแบบไม่มีวันหยุด 24 x 7 x 365

เว็บเซิร์ฟเวอร์คือหัวใจของทุกๆเว็บไซต์ ทุกนาทีที่ระบบเกิดการขัดข้อง นั่นหมายถึงสาเหตุของการสูญเสียผลประโยชน์ของคุณ ปล่อยงานตรวจสอบสถานะที่น่าเบื่อให้เป็นหน้าที่ของเราจากบริการตรวจสอบสถานะอัตโนมัติ และคุณจะได้มีความสุข

เราทำการตรวจสอบสถานะ HTTP หรือ HTTPS port ของคุณเพื่อความมั่นใจ :

  • เซิร์ฟเวอร์นี้ออนไลน์เป็นปกติ (ไม่มีข้อผิดพลาดในการเรียกใช้)
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ทำงานเป็นปกติ (ไม่มีข้อผิดพลาด 4xx หรือ 5xx)

คุณสมบัติมาตรฐาน

  1. อีเมล์ ข้อความ SMS และการแจ้งเตือน pop-up บนมือถือ
  2. รายงานสถานะการออนไลน์ (uptime) และรายงานประสิทธิภาพของระบบ
  3. แสดง "รายงานสถานะการออนไลน์"บนเว็บไซต์ของคุณ
  4. ส่งคำร้อง ดำเนินการ reboot ระบบ ในระหว่างการเกิด downtime
  5. จุดตรวจสอบสถานะหลายจุดครอบคลุมทั่วโลก
  6. ลดข้อผิดพลาดจากการแจ้งเตือนที่ผิด ๆ
  7. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ
  8. ดูรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ